Agencja Ochrony Osób i Mienia Gladiator jest profesjonalnš firmš działajšcš na rynku od 31 sierpnia 2001 roku. Aktualna koncesja MSWiA nr L-0507/01.
Agencja Ochrony Osób i Mienia Gladiator działa głownie na terenie byłego województwa skierniewickiego. Firmę reprezentuje Grzegorz Wojciechowski.
Specjalizujemy się głownie w tzw. monitoringu, tj. całodobowego nadzoru elektronicznego.
Jako jedna z niewielu firm posiadamy własne czynne 24h/dobę Komputerowe Centrum Monitorowania Alarmóww oraz zezwolenie Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej na wykorzystanie chronionego, profesjonalnego pasma częstotliwoœci radiowej.
Nasze specjalnie wyszkolone załogi interwencyjne docierajš do zagrożonego obiektu w razie zagrożenia sygnalizowanego przez jeden z kilku dostępnych sposobów, lub też wykonujšc prewencyjne objazdy chronionych obiektów.
Główny nacisk kładziemy na bardzo wysokie kryteria doboru pracowników oraz podwyższanie kwalifikacji zawodowych całej kadry pracowniczej.
Zatrudniamy osoby z odpowiednim przygotowaniem, wiedzš, umiejętnoœciami i predyspozycjami psychofizycznymi do wykonywania zadań o najwyższym stopniu trudnoœci.
Rekomendacjš dla naszej firmy jest zawarte w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń S.A. Inspektorat w Łowiczu ubezpieczenie od odpowiedzialnoœci cywilnej oraz znaczne zniżki w firmie ubezpieczeniowej dla klientów korzystajšcych z naszych usług.
Agencja Ochrony Osółb i Mienia Gladiator specjalizuje się w zapewnieniu swoim klientom bezpieczeństwa.
W swojej ofercie posiadamy usługi monitoringu, konwojowania, patroli interwencyjnych, ochrony fizycznej osób i mienia.
Jesteœmy firmš stworzonš z myœlš o Was i dla Was.